Dla Kogo ?

Dla osób początkujących i tych którzy mieli kontakt ze wspinaniem, ale chcą usystematyzować swoją wiedzę i umiejętności. Ta forma kursu jest najbardziej kompleksowym szkoleniem w skałach.

O kursie

Celem kursu jest wyszkolenie wspinaczy do samodzielnego poruszania się w terenie skalnym wyposażonym i niewyposażonym w stałe punkty asekuracyjne. Kurs jest przygotowaniem do kursu taternickiego.

Kurs odbywa się na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, najczęściej w dolinkach Kobylańskiej, Będkowskiej, Bolechowickiej i na ostańcach Jerzmanowickich lub w Sokolikach.

Kurs trwa sześć dni. Odbywa się przy minimum dwóch uczestnikach. Maksymalna ilość uczestników przypadających na jednego instruktora to cztery osoby.

Czego się nauczysz

Żeby zaliczyć kurs, musisz opanować zawarte w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywać z dolną asekuracją drogi skalne, niewyposażone w stałe punkty asekuracyjne, o trudnościach, co najmniej IV w skali UIAA, jeśli nic Ci to nie mówi, nie martw się wszystkiego dowiesz się w trakcie kursu. Po zakończeniu kursu, otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przeprowadzonego zgodnie z programem PZA i skierowanie na kurs taternicki.

Program

Program kursu jest zatwierdzony przez Polski Związek Alpinizmu.

Treści zajęć praktycznych:

 • wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży (podwójną ósemką)
 • praktyczna znajomość węzłów: kluczka, ósemka, taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy, bloker, prusik, węzeł francuski,
 • zwijanie i przenoszenie liny
 • dobór sprzętu do konkretnej drogi, poprawne noszenie sprzętu
 • samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.)
 • wykorzystanie punktów naturalnych
 • właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych, łączenie punktów asekuracyjnych
 • prawidłowe prowadzenie lin jedno i dwutorowo (opcjonalnie), używanie liny pojedynczej oraz lin połówkowych (opcjonalnie)
 • budowanie stanowisk do wędki z wykorzystaniem punktów naturalnych, spitów/ringów, wykorzystanie stanowisk górnych do wędkowania (podwieszanie liny w łańcuchu stanowiskowym);
 • budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich
 • obsługa przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania (przyrządy typu kubek – dowolny rodzaj)
 • obsługa przyrządów wielofunkcyjnych (np. typu ATC Guide, Reverso, Pivot itp.) na górnym stanowisku ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego odblokowywania go pod obciążeniem
 • wykorzystanie półwyblinki z karabinkiem HMS do asekuracji (wybieranie, hamowanie, blokowanie)
 • obsługa przyrządu typu półautomat: Click Up, Smart, Gri Gri, Eddy itp. -asekuracja (wybieranie, hamowanie, blokowanie)
 • przewiązywanie liny przez ring zjazdowy/stanowisko zjazdowe; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania
 • zakładanie stanowisk zjazdowych, przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu
 • zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją, zjazd ze stanowiskiem pośrednim
 • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych podczas zjazdu (np. przejście ze zjazdu do podchodzenia po linie)
 • wychodzenie po linie (prusikowanie)
 • opuszczanie partnera na linie z górnego stanowiska
 • podstawy rozgrzewki przed wspinaniem
 • zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i technikami ich pokonywania (wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała – pozycja frontalna i boczna)
 • zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; asysta (spotowanie)
 • praktyczna umiejętność wykorzystywania przewodników wspinaczkowych (odnajdywanie skały i drogi wspinaczkowej) korzystanie z aplikacji internetowych (opcjonalnie)

Treści zajęć teoretycznych:

 • Omówienie podstawowego sprzętu wspinaczkowego.
 • Teoria asekuracji (bouldering – asysta, wspinaczka na wędkę, z dolną asekuracją).
 • Zjazdy na linie, wychodzenie po linie.
 • Podstawowe formacje skalne.
 • Niebezpieczeństwa wspinania ze szczególnym uwzględnieniem wspinania skałkowego.
 • Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Formy uprawiania wspinaczki, style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe.
 • Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia PZA, dostęp do skał (Nasze Skały, i inne organizacje).
 • Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.
 • Historia wspinania (opcjonalnie).

Terminy i ceny 2024

PEŁNY KURS SKAŁKOWY, KRAKÓW

Przy zgłoszeniu się grupy dwu, trzy lub czteroosobowej rabat 50zł/os.

23-28 kwietnia brak miejsc1 800zł
30-05 maja (majówka) brak miejsc1 900zł
14-19 maja dwa miejsca1 900zł
28-02 czerwca (Boże Ciało)1 900zł
11-16 czerwca1 900zł
16-21 lipca brak miejsc1 900zł
13-18 sierpnia1 900zł
01-06 października1 900zł
15-20 października1 900zł
22-27 października1 800zł

PEŁNY KURS SKAŁKOWY, SOKOLIKI

14-19 maja brak miejsc2 000zł
11-16 czerwca2 000zł
01-06 października2 000zł
15-20 października2 000zł

Jak się zapisać

Napisz na adres skalnedziki@gmail.com lub zadzwoń pod numer 788 175 642

Po potwierdzeniu przez nas dostępności wybranego terminu, proszę przesłać zaliczkę w wysokości 400 zł na konto 24 1140 2004 0000 3202 7165 3280. W tytule przelewu proszę podać: imię, nazwisko, termin kursu.

Często zadawane pytania

Skalne Dziki - Kurs polecan przez Polski Związek Alpinizmu