Dla Kogo ?

Kurs taternicki jest skierowany do samodzielnych wspinaczy skalnych, posiadających umiejętności wspinania się na poziomie co najmniej V+, VI. Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest ukończenie kursu skałkowego, ze skierowaniem na kurs taternicki. Dodatkowo, oczekujemy, aby uczestnicy mieli dobrą kondycję, co jest istotne ze względu na specyfikę górskiego terenu, gdzie podejścia bywają czasem długie. Przed rozpoczęciem kursu, zalecamy przypomnienie sobie umiejętności wspinania na własnej asekuracji. Z pewnością, warto również odświeżyć sobie operacje sprzętowe.

O kursie

Celem tego kursu jest przygotowanie wspinaczy do samodzielnego poruszania się po górach w letnich warunkach.

Kurs odbywa się głównie w polskich i słowackich Tatrach, ale istnieje także możliwość częściowego przeprowadzenia go w Paklenicy lub Dolomitach. Zwykle rozpoczynamy na Hali Gąsienicowej, a następnie przenosimy się na tabor w Dolinie Morskiego Oka lub w Tatry Słowackie. Jeśli pogoda w Tatrach nie dopisuje, możemy przenieść się w Dolomity lub do Paklenicy.

Kurs trwa 10 dni, z czego 9 dni poświęcone jest na wspinaczkę, a jeden dzień przeznaczony jest na ćwiczenia sytuacji autoratowniczych i rozwiązywanie problematycznych sytuacji, z jakimi możesz się spotkać podczas wspinaczki w górach. Na kurs musisz mieć zarezerwowane co najmniej 14 dni, aby uwzględnić dni odpoczynku i ewentualnie złe warunki pogodowe. Maksymalnie na kursie może być trzech uczestników przypadających na jednego instruktora, co oznacza, że instruktor będzie wspinał się razem z wami.

Czego się nauczysz

W trakcie tego szkolenia, uaktualnisz i doszlifujesz nabyte podczas kursu wspinaczki skalnej umiejętności oraz nauczysz się jak wykorzystywać je w warunkach górskich. Pozyskasz nową wiedzę i doświadczenie, które umożliwią Ci samodzielne wspinanie się w górach o charakterze alpejskim i wskażą jak właściwie oceniać ryzyko, podejmowane podczas wspinaczki w takim terenie.

Po ukończeniu kursu otrzymasz zaświadczenie potwierdzające zdobycie przez Ciebie umiejętności. Taki dokument umożliwi Ci ubieganie się o Kartę Taternika.

Program

Program kursu jest zatwierdzony przez Polski Związek Alpinizmu.

Tematy zajęć teoretycznych: 

 1. Sprzęt i wyposażenie wspinacza: 
 •  demonstracja i zapoznanie z działaniem sprzętu do wspinaczki letniej oraz innych elementów wyposażenia; zakres zastosowań, wady i zalety poszczególnych elementów.  
 • Skład apteczki wspinaczkowej. 
 1. Asekuracja:
 • teoria asekuracji – różne rodzaje asekuracji, siły działające w układzie asekuracyjnym; 
 • obsługa przyrządów asekuracyjnych, zachowanie na stanowisku; 
 • stanowiska – budowa różnych typów stanowisk, stanowiska dolne, górne i pośrednie; 
 • prowadzenie wyciągu – taktyka prowadzenia wyciągu, prowadzenie jedno- i dwutorowe, łączność w zespole, specyfika prowadzenia w terenie kruchym, prowadzenie na trawersach, asekuracja w zejściu.
 1. Taktyka:
 • niebezpieczeństwa gór – z naciskiem na występujące latem, zachowanie się w sytuacjach awaryjnych związanych z załamaniami pogody; 
 • strategia i taktyka: planowanie sezonu wspinaczkowego, wybór celów i dróg; zaplanowanie drogi podejścia, wariantów drogi, wycofów, drogi powrotu; dobór partnera; dobór sprzętu, wyposażenia, biwak planowany i nieplanowany. 
 1. Topografia i orientacja w terenie górskim:
 • orientacja w górach 
 • przewodniki i korzystanie z nich – główne typy przewodników, korzystanie ze schematów i opisów dróg; 
 • topografia szczegółowa rejonu działania – piętra doliny, drogi podejść i zejść, przebieg ważniejszych dróg wspinaczkowych w ścianach i sposoby wycofania się z nich; 
 • najważniejsze rejony wspinaczkowe Tatr Polskich i Słowackich – ogólne omówienie ich charakterystyki z uwzględnieniem bazy noclegowej i szlaków turystycznych. 
 1. Etyka, przepisy, historia:
 • zasady etyczne obowiązujące w gronie ludzi gór; 
 • informacja o przepisach, zwyczajach regulujące zasady aktywności w rejonach wspinaczkowych; 
 • historia alpinizmu i taternictwa – opcjonalnie. 

Tematy zajęć praktycznych 

 1. Asekuracja przez ciało.
 2. Posługiwanie się w terenie materiałami topograficznymi, sporządzanie schematów dróg.
 3. Operacje linowe, autoratownictwo:
 • zjazdy – budowa stanowisk zjazdowych, różne sposoby zjazdu i asekuracji w zjeździe, przejazd przez węzeł; czynności przy wykonywaniu serii zjazdów,
 • podchodzenie po linie – sytuacje wymagające podejścia po linie; 
 • utoratownictwo w wypadkach związanych z odpadnięciem – metody uwalniania się asekurującego od ciężaru wiszącego partnera (przeniesienie ciężaru na stanowisko), sposoby dotarcia do poszkodowanego, metody opuszczania i zjazdu z rannym (w tym opuszczanie na połączonych linach), metody podciągania partnera (metoda U, flaszencug lub przeciwwaga), oraz sposoby wzywania pomocy i zachowanie się podczas akcji ratunkowej, technika A0 (opcjonalnie). 
 1. Wbijanie, wybijanie i dobijanie haków.

Wspinaczki 

Wymagane jest minimum 10 dni zajęć terenowych (w tym 9 dni wspinaczkowych),  w czasie których zrealizowane mają być następujące punkty programu: 

 • droga prowadząca granią;
 • droga prowadząca kominem;
 • droga prowadząca otwartą ścianą;
 • droga wspinaczkowa z elementami asekuracji w zejściu;
 • droga z fragmentem asekuracji lotnej
 • droga prowadzona filarem, żebrem
 • droga z asekuracją w trawersie
 • minimum 2 drogi co najmniej 10 wyciągowe z włączeniem łańcuchówek;
 • poznawanie wycofów ze ścian;
 • wycofywanie się ze ściany serią zjazdów w ilości umożliwiającej przećwiczenie głównych metod zjazdu (przyrząd wysoki i niski, zjazd z liną „zworowaną”, zjazd z liną uszkodzoną); zalecany zjazd ze stanowiska samodzielnie skonstruowanego przez kursantów w oparciu o stałe punkty;
 • wspinaczka na szczyt leżący poza otoczeniem doliny, w której odbywa się zasadnicza część szkolenia (z uwzględnieniem aspektów topograficznych);
 • wspinaczki z zastosowaniem liny dwużyłowej;

Opcjonalnie: 

 • wspinaczki nocą
 • wspinaczki techniką sztucznych ułatwień;

Terminy i ceny 2024.

KURS TATERNICKI

I termin jedno miejsce24.06-07 lipca5 000zł
II termin jedno miejsce17.07-24 lipca i5 000zł
19-25 sierpnia
III termin dwa miejsca02-08 września i5 000zł
16-22 września

Jak się zapisać

Napisz na adres skalnedziki@gmail.com lub zadzwoń pod numer 788 175 642

Po potwierdzeniu przez nas dostępności wybranego terminu proszę przesłać zadatek w wysokości 2000 zł na konto 24 1140 2004 0000 3202 7165 3280 w tytule przelewu proszę podać: imię, nazwisko, termin kursu.

 

Często zadawane pytania

Skalne Dziki - Kurs polecan przez Polski Związek Alpinizmu