Dla Kogo ?

Dla osób którzy już mieli kontakt ze wspinaniem, znają podstawy wspinaczki po drogach ubezpieczonych w stałe punkty asekuracyjne. Chcą poszerzyć swoją wiedzę o wspinanie na własnej asekuracji i wspinanie wielowyciągowe lub przygotować się do kursu taternickiego. Zachęcamy do odbycia wcześniej czterodniowego kursu po drogach ubezpieczonych.

O kursie

Celem kursu jest wyszkolenie wspinaczy do samodzielnego poruszania się w terenie skalnym niewyposażonym w stałe punkty asekuracyjne. Kurs jest przygotowaniem do kursu taternickiego.

Kurs odbywa się na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej najczęściej w dolinach Kobylańskiej, Będkowskiej, Bolechowickiej i na ostańcach Jerzmanowickich lub w Sokolikach.

Kurs trwa cztery dni. Odbywa się przy minimum dwóch uczestnikach. Maksymalna ilość uczestników przypadających na jednego instruktora to cztery osoby.

Czego się nauczysz

Żeby zaliczyć kurs  musisz opanować zawarte w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywać z dolną asekuracją drogi skalne, niewyposażone w stałe punkty asekuracyjne, o trudnościach, co najmniej IV w skali UIAA. Po zakończeniu kursu otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przeprowadzonego zgodnie z programem PZA i skierowanie na kurs taternicki.

Program

Program kursu jest zatwierdzony przez Polski Związek Alpinizmu.

Treści zajęć praktycznych:

 • praktyczna znajomość węzłów: prusik, bloker, stoper taśmowy;
 • dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go;
 • samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.);
 • wykorzystanie punktów naturalnych;
 • łączenie punktów asekuracyjnych;
 • budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich;
 • wspinaczka drogą dwuwyciągową – zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu;
 • obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (dowolny rodzaj) lub płytka oraz półwyblinka z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri;
 • właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych;
 • prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej; opcjonalnie dodatkowo dwużyłowej;
 • zakładanie stanowisk zjazdowych; – zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją;
 • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie zjazdu;
 • pokonywanie różnych formacji skalnych z zastosowaniem odpowiednich technik wspinaczkowych;
 • wychodzenie po linie (prusikowanie);
 • opuszczenie partnera przy zablokowanym przyrządzie 2-funkcyjnym; 
 • opcjonalnie: uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera;
 • opcjonalnie: łączenie lin pod obciążeniem i przepuszczanie węzła przez karabinek (najprostszą metodą).  

Treści zajęć teoretycznych:

 • Sprzęt niezbędny do samodzielnego instalowania punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.).
 • Teoria asekuracji.
 • Formacje skalne (zakres podstawowy).
 • Niebezpieczeństwa wspinania.
 • Pierwsza pomoc (zakres podstawowy).
 • Style wspinania, przewodniki i rejony wspinaczkowe.
 • Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.
 • Historia wspinania (opcjonalnie).

Terminy i ceny 2024.

WSPINANIE NA WŁASNEJ ASEKURACJI + WIELOWYCIĄGÓWKI, KRAKÓW

Przy zgłoszeniu się grupy dwu, trzy lub czteroosobowej rabat 50zł/os.

18-21 kwietnia brak miejsc1 400zł
25-28 kwietnia1 400zł
02-05 maja (majówka) brak miejsc1 500zł
09-12 maja brak miejsc1 500zł
16-19 maja jedno miejsce1 500zł
23-26 maja trzy miejsca1 500zł
30-02 czerwca (Boże Ciało)1 500zł
06-09 czerwca1 500zł
13-16 czerwca1 500zł
11-14 lipca1 500zł
18-21 lipca brak miejsc1 500zł
25-28 lipca brak miejsc1 500zł
08-11 sierpnia1 500zł
15-18 sierpnia (Święto)1 500zł
29-01 września1 500zł
12-15 września1 500zł
26-29 września1 500zł
03-06 października1 400zł
10-13 października1 400zł
17-20 października1 400zł
24-27 października1 400zł

WSPINANIE NA WŁASNEJ ASEKURACJI+ WIELOWYCIĄGÓWKI, SOKOLIKI

25-28 kwietnia 1 550zł
09-12 maja brak miejsc1 550zł
16-19 maja brak miejsc1 550zł
06-09 czerwca1 550zł
13-16 czerwca1 550zł
11-14 lipca1 550zł
08-11 sierpnia1 550zł
26-29 września1 550zł
03-06 października1 550zł
10-13 października1 550zł
17-20 października1 550zł

Jak się zapisać

Napisz na adres skalnedziki@gmail.com lub zadzwoń pod numer 788 175 642

Po potwierdzeniu przez nas dostępności wybranego terminu proszę przesłać zaliczkę w wysokości 400 zł na konto 24 1140 2004 0000 3202 7165 3280 w tytule przelewu proszę podać: imię, nazwisko, termin kursu.

 

Często zadawane pytania

Skalne Dziki - Kurs polecan przez Polski Związek Alpinizmu